Indústria

Dispositius per a la indústria IoT, que permeten monitorar la producció en qualsevol de les fases i augmentar-ne l’eficiència