Estació de contaminants

Ref.12-019

L’estació de contaminats integra 11 sensors en un sol dispositiu que permet el mesurament precís de paràmetres ambientals contaminants (gasos, partícules, nivell acústic, temperatura i humitat).

LoraWan
Principals àmbits d'aplicació

Solució IoT pel mesurament de contaminants ambientals

L’estació de contaminats de Partner IoT integra 11 sensors en un sol dispositiu, oferint un mesurament precís amb capacitat de detectar: gasos, partícules, nivell acústic, temperatura i humitat. Un sistema que permet el càlcul de l’índex de qualitat de l’aire (ICA) d’acord amb el requeriment del Reial decret 102/2011.

L’estació, calibrada per garantir la màxima fiabilitat en el mesurament, està fabricada amb materials que permeten mantenir l’eficiència i precisió del mesurament sota condicions climàtiques adverses, a més de reduir a zero els costos de manteniment.

Estableix una xarxa de dispositius instal·lats estratègicament en el terreny per disposar d’un sistema eficient de mesurament i monitoratge dels nivells de contaminants, que et permeten vetllar per l’acompliment del marc legislatiu europeu, estatal i autonòmic, relatius als nivells d’emissions.

La nostra estació de contaminats està equipada amb un mòdul de comunicació LoRaWAN, que proporciona connectivitat a la plataforma de gestió de Partner IoT. Un sistema mitjançant el qual els usuaris poden crear els seus propis panells, personalitzant-los fàcilment amb mòduls de monitoratge que permeten dissenyar un quadre de comandament integral segons necessitats.


Càlcul d’Índex de Qualitat de l’Aire (ICA)

L’estació de contaminats de Partner IoT és una eina eficient per calcular l’Índex Nacional de Qualitat de l’Aire, el qual informa sobre l’estat de la qualitat de l’aire tenint en compte les dades mesurades a les estacions de les xarxes de qualitat de l’aire.

L’ICA es calcula d’acord amb la mitjana temporal dels següents paràmetres:

 • NO2 i SO2: calcula la concentració mitjana de la darrera hora.
 • O3: calcula la mitjana mòbil de les concentracions de les darreres 8 hores.
 • PM10 i PM2,5: calcula la mitjana mòbil de les concentracions de les darreres 24h.

Característiques de l’estació de contaminants

Especificaciones técnicas

 • Periodicitat enviaments:
  programable (5 minuts per defecte)
 • Bateria 12V recarregable
  (preparada per connectar a l’enllumenat)
 • Mòdul de comunicació: LoRaWAN
 • Tensió d’alimentació: 2.4V ~ 5V

Paràmetres mesurats

Gasos

NO2 (Diòxid de nitrogen)

 • Rang 0-5 ppm
 • Resolució 0.01ppm
 • Resposta time <3s

O3 (Ozó)

 • Rang 0-5 ppm
 • Resolució 0.01ppm
 • Resposta time <3s

SO2 (Diòxid de sofre)

 • Rang 0-5 ppm
 • Resolució 0.01ppm
 • Resposta time <3s

CO (Monòxid de carboni)

 • Rang 0-10 ppm
 • Resolució 0.01ppm
 • Resposta time <3s
Acústics
 • Decibels: 30 dB ~ 120 dB
Partícules
 • PM1.0: 0-1000ug/m3
 • PM2.5: 0-1000ug/m3
 • PM4: 0-1000ug/m3
 • PM10: 0-1000ug/m3
Temperatura i humitat
 • Temperatura: -40ºC ~ 120ºC
 • Humitat: 0% ~ 99%
Plataforma de gestió integrada

App gestió Partner IoT