Sensors de CO2

Ref.11-001

Els sensors de CO2 són una solució IoT que permeten la detecció i monitoratge de la concentració de diòxid de carboni en aire.

LoraWan
Principals àmbits d'aplicació

Solució IoT per la detecció i monitoratge de la concentració de diòxid de carboni en l’aire

Els sensors de CO2 de Partner IoT permeten la detecció i visualització en temps real de la concentració de diòxid de carboni (CO2) en l’aire.

Aquest dispositiu permet controlar la qualitat de l’aire en espais tancats i llocs en els quals es donen aglomeracions de persones, aportant un indicador clau que determina la necessitat de renovació de l’aire. Aquest dispositiu facilita l’acompliment del reglament de la qualitat de l’aire i permet generar entorns més saludables.

El sensor de CO2 integra un mòdul de comunicació amb connectivitat LoRaWAN, que permet l’enviament de les dades a la plataforma IoT.

La plataforma de gestió IoT proporciona visibilitat en temps real de l’estat dels dispositius i dels nivells mesurats, facilitant la gestió integrada de tota la xarxa de dispositius instal·lats.

Característiques del mesurador de CO2

Especificacions tècniques

  • Sensor CO2
  • Tecnologia fotoacústica
  • Rang de mesura: 400-2000ppm
  • Resolució: 1 ppm
  • Temperatura treball: -10 – 60 ªC
  • Humitat treball: 0 – 99%

Indicadors

  • Led vermell: superació del nivell IDA corresponent
  • Led blau: lectura del nivell de CO2

Caixa

  • Dimensions caixa tecnologia: 110mm x 70mm x 40mm
  • Material carcassa: ABS
Plataforma de gestió integrada

App gestió Partner IoT