Obertura de contenidors intel·ligents

Ref.12-004

Sistema d’obertura de contenidors intel·ligents de fàcil instal·lació per incrementar l’eficiència en la gestió de residus urbans.

LoraWan
NB-IOT
Principals àmbits d'aplicació

Sistema d’obertura de contenidors intel·ligents

El mòdul dobertura de contenidors intel·ligents de Partner IoT funciona mitjançant un petit dispositiu de comunicació independent i de fàcil instal·lació en contenidors, que incrementa leficiència en la gestió de residus urbans, augmentant loptimització dels recursos i la seguretat.

Un factor clau per beneficiar-se del potencial aportat per la transformació digital dels nuclis urbans i la transició cap a sistemes més sostenibles.

Les dades obtingudes són enviades al núvol i accessibles des de l’App de gestió IoT, equipada amb un panell de gestió que facilita la comprensió de la informació rebuda per extreure’n dades valuoses que permeten millorar les decisions de gestió.

Control d’ompliment

Percentatge d’emplenament de contenidors. Optimitza la freqüència de recollida i gestió en manteniment, atenent necessitats reals, segons zones urbanes i franges horàries.

Identificació d’usuaris NFC i RFID

Obertura de contenidors per dipositar els residus mitjançant identificació dusuari amb tecnologia NFC i RFID i control de recollida selectiva.

Pesatge

Sistema de pesatge de contenidors. Aporta dades dels usuaris que reciclen i el pes total de residus dipositats per usuari, zona i franja horària.