Mesurament de gasos

Ref.12-013

Dispositiu IoT pel mesurament i monitoratge de la concentració de gasos en aire.

LoraWan
Principals àmbits d'aplicació

Dispositiu IoT pel mesurament i monitoratge de la concentració de gasos en aire

El sistema de mesurament i monitoratge de gasos de Partner IoT està format per un conjunt de sensors electroquímics que mesuren la concentració de gasos en l’aire, permeten la consulta i recepció d’alertes de nivells fora de l’establert i minimitzant el risc d’accidents derivats de l’excés de gasos, humitat o temperatura.

El sensor de mesurament de gasos integra un mòdul de comunicació amb connectivitat LoRaWAN, que permet l’accés a distància des de mòbils, tablets i ordinadors al sistema de monitoratge.

La plataforma de gestió IoT millora la fiabilitat de les dades obtingudes i aporta informació útil pel seguiment de l’estat de punts crítics, permetent consultar tots els nivells i la visualització de dades en format gràfic. A més, possibilita el seguiment centralitzat i en temps real del nivell de concentració de gasos en tots els punts monitoritzats per la xarxa desplegada de dispositius.

Paràmetres de detecció

Per triar el sensor s’ha de tenir en compte el rang de gas que volem mesurar i la precisió que desitgem obtenir. Fabriquem sensors individuals, per mesurar un gas, o sensors duals, per mesurar dos gasos mitjançant en un únic dispositiu.

Fem l’estudi en profunditat en cada cas, per trobar la millor solució de sensors IoT.

Característiques del sistema IoT de mesurament de gasos

  • Mòdul de comunicació: LoRaWAN
  • Tensió d’alimentació: 2.4V ~ 5V
  • Temperatura operativa: -40ºC ~ 55ºC
  • Tancament impermeable: IP66
  • Periodicitat enviaments: programable (5 minuts per defecte)
Plataforma de gestió integrada

App gestió Partner IoT