Mesurament de sitges i dipòsits

Ref.14-006

Sistema IoT pel mesurament i monitoratge de sitges i dipòsits, permetent el seguiment del nivell d’emplenat i de càrrega.

LoraWan
Principals àmbits d'aplicació

Dispositiu IoT pel mesurament i monitoratge de sitges i dipòsits

El sistema de mesurament i monitoratge de sitges i dipòsits de Partner IoT permet el seguiment en temps real del nivell d’emplenat i de càrrega de totes les sitges i dipòsits connectats a la plataforma IoT.

Aquest sistema utilitza tecnologia ultrasònica làser o radar per a les lectures de distància. Addicionalment, pot incloure un mòdul de seguiment de la temperatura i humitat interna.

El sensor de mesurament de sitges i dipòsits integra un mòdul de comunicació amb connectivitat LoRaWAN, que permet l’enviament de les dades a la plataforma IoT.

Accedeix a distància des de mòbils, tablets i ordinadors al sistema de monitoratge i visualització de dades en format gràfic, per consultar els nivells d’aliments, líquids o de productes emmagatzemats.

La plataforma IoT millora la fiabilitat de les dades obtingudes i aporta informació útil per fer el seguiment de l’estat del sitges i dipòsits tancs, minimitzant el risc d’accidents derivats de l’excés de volum, humitat o temperatura i millorat la seguretat i rendibilitat de les seves sitges i dipòsits.

Característiques mesurador de sitges i dipòsits

Paràmetres mesurats

 • Volum en kilograms o litres

Tecnologies

Paràmetres de detecció ultrasònica
 • Rang de detecció: 280mm – 7500mm
 • Precisió: ±(1cm+S*0.3%) (S: Distància)
 • Resolució: 1 mm
 • Temperatura operativa: -15ºC ~ 60ºC
 • Protecció: IP65 impermeable
 • Humitat: 90% sense condensació
 • Angle: 30º (1-2 m) ~ 20º (>3 m)
Paràmetres de detecció làser
 • Rang de detecció: 0.1m~12m (90% reflectivitat) 0.1m~4m (10% reflectivitat)
 • Precisió: ± 5cm (0.1-5 m) ± 1% (5-12 m)
 • Resolució: 1 cm
 • Temperatura operativa: -15ºC ~ 60ºC
 • Protecció: IP65 impermeable
 • Humitat: 90% sense condensació
 • Angle: 3,6º
Paràmetres de detecció radar
 • Rang de detecció: 500mm – 20000mm
 • Precisió: ±( 10cm)
 • Resolució: 0.1 m
 • Temperatura operativa: -15ºC ~ 60ºC
 • Protecció: IP66 impermeable
 • Humitat: 99% amb condensació
 • Angle: 23° ~ 78º
Plataforma de gestió integrada

App gestió Partner IoT