Sensors acústics

Ref.12-006

Sensors per la prevenció de la contaminació mediambiental de l’entorn urbà, que permeten controlar i visualitzar els nivells d’emissions per zones.

LoraWan
NB-IOT
Principals àmbits d'aplicació

Sistema IoT per controlar i reduir els nivells de contaminació acústica

Sensors acústics per controlar dels nivells d’emissions per zones en l’entorn urbà, permetent la prevenció de la contaminació mediambiental.

Els sensors acústics de Partner IoT permet controlar i visualitzar en temps real els nivells d’emissions per zones de l’entorn urbà, proporcionant dades de valor que faciliten la prevenció de la contaminació mediambiental.

Estableixen una xarxa de dispositius que vetlla per l’acompliment del marc legislatiu europeu, estatal i autonòmic relatiu als nivells d’emissions.

Els sensors de Partener IoT són autònoms i de fàcil instal·lació. Desenvolupats amb materials que garanteixen la màxima protecció contra agents externs com la pluja, el vent, insectes o animals, aportant precisió sostinguda i estable en el mesurament d’emissions mediambientals i reduint a zero el manteniment de la infraestructura.

Àmbits d’aplicació

Dispositius completament integrables al paisatge urbà, que aporten una solució que facilita la gestió de les Smart Cities i del sector industrial (oci, medi ambient, ports i aeroports, carreteres, parcs naturals, refugis climàtics…).

Característiques dels sensors acústics

Paràmetres mesurats

  • Decibels
  • Temperatura
  • Humitat
  • Partícules PM 2,5 i PM 10
Plataforma de gestió integrada

App gestió Partner IoT